– Az adatvédelemről és adatkezelésről

Jelen feltételek elfogadásával egyértelmű és kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a
www.kedvezohitelek.hu weboldalt üzemeltető Kemény és Tsa Kft. (székhelye 1037 Budapest,
Királylaki út 102/A. cégjegyzékszám 01 – 09 ­ 466234 ) illetve Niro2007 Bt. ( székhelye 1032
Budapest, Bécsi út 217. 10. em. 59.  cégjegyzékszám  01 – 06 – 777783 )   továbbiakban
www.kedvezohitelek.hu  a részükre jelen honlapon megadott adataimat kezeljék. 

 

A kezelt adatok köre 

Ajánlatkérés   oldalunkon   név,   e­mail   cím,   telefonszám,   hiteltípus/megtakarítás,
irányítószám/település,   ingatlan   típusa,   igazolható   havi   nettó   jövedelem,   eltartottak
száma, hitelek miatti havi levonások összege, ingatlan piaci ára, igényelt/kiváltandó hitel
összege, legmagasabb iskolai végzettség, munkaviszony időtartama, vállalkozás típusa,
KHR   státusz,   ingatlan   terheltsége.   A   látogató   a   honlapon   történő   „Küldés”   gombra
klikkeléssel   hozzájárulását   adja   ahhoz,   hogy   a   megadott   adatait   a
www.kedvezohitelek.hu  jelen   tájékoztatóban   meghatározott   céllal   kezelje,   azokat
adatbázisában rögzítse. 

Elérhetőség oldalunkon az ajánlatkérők által az űrlapon megadott adatok név e­mail cím
megadását  követően  a honlapon  történő  „Küldés” gombra klikkeléssel  hozzájárulását
adja   ahhoz,   hogy   a   megadott   adatait   a  www.kedvezohitelek.hu  jelen   tájékoztatóban
meghatározott céllal kezelje, azokat adatbázisában rögzítse. 

 

Az adatkezelés célja 

– Személyes   adatok   továbbítása   az   alábbi   pénzügyi   intézmények   és   pénzpiaci
közvetítők   részére   az   Önnel   való   személyes   kapcsolatfelvétel   céljából   az
érdeklődéssel érintett pénzügyi szolgáltatásra vonatkozóan.

 • Budapest Bank Zrt.
 • Magyar Cetelem Bank Zrt.
 • CIB Bank Zrt.
 • Cofidis Magyarországi Fióktelepe
 • Erste Bank Zrt.
 • Erste Lakás­takarékpénztár Zrt.
 • FHB Bank Zrt.
 • Fundamenta Lakáskassza Zrt.
 • K&H Bank Zrt.
 • OTP Bank Nyrt.
 • OTP Lakástakarékpénztár Zrt.
 • Raiffeisen Bank Zrt.
 • Sberbank Magyarország Zrt.
 • UniCredit Bank Zrt.

– az Önnel való közvetlen kapcsolatfelvétel a Kemény és Tsa Kft., Niro2007 Bt. által
telefonon és email­en keresztül,
– közvetlen   üzletszerzés   (közvetlen   megkeresés   módszerével   végzett   tájékoztató
tevékenységek   és   kiegészítő   szolgáltatások,   melyek   célja   termékek   vagy
szolgáltatások értékesítése az Ön részére),

 

Az adatkezelés jogalapja 

Tudomásul   veszem,   hogy   a  www.kedvezohitelek.hu  weboldalról   az
Ajánlatkérés/Elérhetőség oldalon az érdeklődéshez / ajánlatkéréshez megküldött adataim
megadásával önkéntesen járulok hozzá. 

 

Az adatkezelés időtartama 

Tudomásul veszem, hogy az adatkezelés az Ajánlatkérés/Elérhetőség oldalon, az adatok
elküldésének napján kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig tart.
Az adatkezelés módja
A   www.kedvezohitelek.hu   weboldalon   megadott   személyes   adatokat   a   fent   nevezett
cégek közös adatbázisban rögzítik. Az adatbázis adataihoz a Kemény és Tsa Kft. és a
Niro 2000 Bt. munkatársai férhetnek hozzá.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.
Kijelentem, hogy személyes adataimat kifejezetten abból a célból adtam meg, hogy engem a fent
nevezett   cégek   szóban,   telefonon,   írásban   vagy   akár   személyesen   üzletkötési   szándékkal
felkeressenek és részemre pénzügyi szolgáltatásokat és egyéb üzleti lehetőségeket kínáljanak.
Tudomásul veszem, hogy bármikor jogosult vagyok az adataim kezeléséről tájékoztatást kérni,
tiltakozhatok   az   adataim   kezelése   ellen,   jogomban   áll   adataim   helyesbítését,   kezelésének
megszüntetését,   törlését,   zárolását,   kérni   írásban   a   http://kedvezohitelek.hu/elerhetoseg/
elektronikus űrlapon keresztül küldött ilyen tartalmú levéllel. A kérelem benyújtásától számított
lehető   legrövidebb   idő   alatt,   legfeljebb   azonban   15   napon   belül   eleget   tesz   a   kérelemben
foglaltaknak.

Jogorvoslati   lehetőséggel,   panasszal   a   Nemzeti   Adatvédelmi   és   Információszabadság
Hatóságnál   (levelezési   cím:   1125   Budapest,   Szilágyi   Erzsébet   fasor   22/c.;   e­mail
cím: ügyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám +36 1 391 1400; honlap címe: http://naih.hu) lehet
élni,   vagy   a   lakóhelyem   vagy   tartózkodási   helyem   szerinti   törvényszékhez   fordulhatok.